مهدی زند و افتخاری دیگر برای جامعه رزمی ایران

مجله مبارزه با مهدی زندی

مهدی زند و افتخاری دیگر برای جامعه رزمی ایران

تصویر اسُتاد مهدی زند روی جلد پر فروش ترین مجله رزمی دنیا‬‬‬

‫« ‫با مهدی زند» زنده بمانید عنوانی است که مجله نبرد برای ‫تیتر این مصاحبه ‫برگزیده است.

مجله کامبت (نبرد) ‫− چاپ انگلستان که قدیمی ترین و معتبرترین مجله رزمی جهان است پنج صفحه خود را به یک مصاحبه ویژه با ایشان اختصاص داد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

در این مصاحبه اسُتاد مهدی زند در باره ‫فلسفه نوین خود - سبک سف شین− عملکرد این هنر رزمی و نقش اساسی کتاب آغاز مطلق در ‫ شکل گیری این سیستم گفتگو می کند.

با بیش از هزار ‫۸۰ تیراژ ‫ و پخش در بیش از ۱۲۰ کشور جهان ‫بسیاری از خوانندگان خواهند فهمید که مهدی زند چه کسی است و چه انگیزه ای با عث شده که او به یکی از موفق ترین و مشهور ترین شخصیت های رزمی جهان ‫تبدیل شود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫فدراسیون جهانی سف شین این موفقیت و افتخار بزرگ ‫را به این اسُتاد ارجمند و تمام ایرانیان تبریک می گوید. ‬‬

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *