مصاحبه مهدی زند با رادیو بی بی سی

مهدی زندی اکستریدی-سیفشین - فلسفه - فدراسیون بین المللی

بسیاری از ایرانیان داخل و خارج از کشور با چهره ‫اسُتاد مهدی زند و فلسه ایشان از طریق روزنامه ها،مجلات ‫و مصاحبه های مختلف تا حدودی آشنایی پیدا کرده اند.‬‬‬ ‫رادیو بی بی سی نیز دررابطه با فلسفه هنرهای رزمی ، چگونگی استفاده از نیروی ‫های ناشناخته و هنر شمشیر زنی ‫وی با چشمان بسته مصاحبه ای با این اسُتاد بزرگ به عمل آورد که متن آن به صورت زیر است. ‬‬‬

خبرنگار:چندی پیش به یکی از باشگاه های لندن رفتم و در آنجا با یکی از ورزشهای رزمی جدید آشنا شدم. ‬ ‫‫فرق اساسی این ورزش با ورزشهای دیگر این است که این سیستم تکیه زیادی روی تمرکز حواس و قدرت فکر دارد. ‬‬ ‫مهدی زند که همه او را اسُتاد صدا می زنند ، استاد این ورزش است ودارای کمربند قرمز ودر بالاترین مرحله این ورزش می باشد. در حالی همه این ورزش را تمرین می کردند من در گوشه کلاس با استاد مهدی زند صحبت کردم :‬ ‫آقای زند شما چه مدتی است که در ورزش تای ذن کوان هستید و الان در چه مرحله ای هستید و دارای چه کمربندی می باشید؟ ‬ ‫استاد مهدی زند: من مدت ۱۷ سال است که به این ورزش رزمی مشغول هستم و الان در مرحله راهبری این سیستم که بالاترین مرحله تکاملی می باشد انجام وظیفه می کنم.

خبرنگار: یک مقدار در باره مراحل مختلف تای ذن کوان اگر ممکن است توضیح دهید، در باره کمربندهایی که می گیرید و چه قدر طول می کشد که یک شخص راهبر شود. ‬ استاد مهدی زند: ‫باید بگویم که این سیستم به مراحل مختلفی تقسیم بندی شده که اولین آن بین ۸ تا ۱۰ سال طول می کشد. ‬ ‫در این مرحله دانشجو با تمام تکنیکهای مبارزاتیاین سیستم آشنا می شود، انضباط و دیسیپلین را فرا می گیرد، در قسمت دوم از کمربند قهو ه ای تا کمربند مشکی دان ۴ دانشجو تکنیکهای مختلف تمر کز حواس و تفکر را فرا می گیرد.. دانشجو در این مرحله شکیبایی و بردباری را تجربه می کندبا فلسفه نهفته این دانش آ شنا می شود، مقام راه انی را پیدا می کند و به تدریس این سیستم به دیگران مشغول می شود. ‬ ‫در مرحله سوم از دان ۴ است تا دان ۸ که این مرحله راه دانی کامل خوانده می شود. در این دوره دانشجو باید تمام مراحل فکری را پشت سر گذاشته باشد. ‬

مرحله آخر مرحله راهبری خوانده می شود یا استاد بزرگ خودش یک نفر را به عنوان جانشین انتخاب می کند یا وقتی استاد فوت می کند بالاترین شاگرد خود به خود به مقام راهبری می رسد ، گاهی اوقات نیز این با رای گیری انجام می گیرد. ‫استاد من چند سال پیش در فیلیپین درگذشت و با رای گیری که بین شاگردهای ارشد انجام شد من را به عنوان راهبر این سیستم انتخاب کردند ومن الان در بالاترین مرحله این سیستم انجام وظیفه میکنم. ‬‬
خبرنگار : چه فرقی بین تای ذن کوان وورزشهای دیگر مثل جودو،کاراته یا تکواندو هست؟ ‬ ‫

استاد مهدی زند: اگر از دید هنرهای رزمی بخواهیم به این مسئله نگاه کنیمسیستم ما بیش از ۷۶۰۰۰ حرکات تکنیکی دست و پا را شامل می شود که به گفته ما مجموعه ای از تمام ورزشهای رزمی است. ‬ ‫بیش از ۳۰ فرم یا کاتا(حرکات زنجیره ای)را در بر می گیرد که بیشتر این کاتا ها از حرکات حیوانات الهام گرفته شده از قبیل لکلک،عقاب ، پلنگ ، ببر، مار وغیره و در مراحل بالاتر این سیستم حرکات زنجیر هایی وجود دارد که از سایه ستارگان به روی زمین و یا از زاویه ستارگان ‫استفاده می کند که این حرکات برایتمرکز حواس و انرژیدرونی انسان بسیار سودمند می باشد. ‬‬

فلسفه مهم این دانش آشنایی با انرژهای بزرگ و نا شنا خته ای است که در وجود ما و کهکشان وجود دارد که با تمر کز حواس و اجرای بعضی از حرکات زنجیره ای می توانیم در مرحله اول آنها را حس و در مراحل بالاتر کنترل کنیم.‬ ‫با ید کفت که با تنها از طریق کنترل بر نفس ، تمرکز حواس و رژیمهای بخصوصی است که انسان می تواند به این مراحل دست پیدا کند.‬ ‫از این انرژیها می توان ‫از انرژیهایی از قبیل انرژی فیزیکی، درونی، ذهنی و انرژیرشد کیهانی نام برد. ‬‬

برای مثال اگر کسی بتواند انژی درونی خود را بدست آورد قادر خواهد بود که با چشمان بسته راه برود و حتی مبارزه کند. ‬ ‫برای مثال ما پارسال ‫برنامه ای داشتیم برای اینکه چطور می شود از این انرژها استفاده کرد. در یک قسمت از این برنامه من مبارزه ای داشتم ‫با چشمان بسته با سه نفر در یک زمان‫و در یک قسمت دیگر چشمان مرا دوباره بستند و یکی از شاگردانم که در قسمت جلوی صحنه بود سیبی روی دستش گذاشت −من نمی دانستم که او در کجای صحنه ایستاده است، اما با تکیه بر تمرکز حواس اورا پیدا کردم و سیب را با شمشیر به دو نیم. البته بدون کوچکترین اسیبی به دانشجو.‬‬‬‬ ‫این یکی از استفاده هایی که می توان از انر ژی رشد کیهانی بدست آورد. ‬ خبرنگار : ‫شاگردان شما که همچنین کاری می کنند آیا نمی ترسند؟ ‬ استاد مهدی زند: ‫نه اصلا ً هیچ ترسی ندارند و کاملاً به کاری که من من ایمان دارند. ‬
خبرنگار: ‫از اینکه وقت خودتان را به ما دادید متشکرم ‬

.

.

.

.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *