شمشیر

مصاحبه - مهدی زاند - اکستریدی - سیفشین - فلسفه - فدراسیون بین المللی
مهدی زند

شمشیر، این سلاح شکوهمند و پرمخاطره در برگیرنده روح تمام جنگجو یان کهن است. ‫‬‬‬‬ دلاور‫انی که در گذرگاه های سخت تاریخ با تیزچنگی و مهار ت این سلاح پر جذبه را در دستهای خود می چرخاندند تا از سرزمین و ناموسشان در برابر دشمنان بی شمار دفاع کنند. همان قهرمانانی که جانشان را به خطر می انداختند تا با شرافت در یادها باقی بمانند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

جنگها مرگ آ‫ور بودند و کوچکترین اشتباه اگر به قیمت جانشان تمام نمی‌شد ،مطمئنا به آسیب عمیق و جدی منتهی میگردید ‫و به همین دلیل شمشیر در دست کسانی مطمئن بود که روح و ابُهت این سلاح باستانی را درک می کردند. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

با این احوال فقط تعداد انگشت شماری نام خود را در تایخ ثبت کرده اند، از مایا متو مو ساشی ژاپنی گرفته ‫تا ‫یکی از دلاور‌ترین و جسورترین شمشیرزنان جهان ،لطف علی‌ خان زند، ‫دلاوری که چون خدایان افسانه ای می جنگید، یک تنه مقابل هزاران نفر.

‬‬‬‬‬‬‬‬ اُستاد مهدی زند روح این سلاح کهن را زنده نگه داشته و نمایانگر آن است که شمشیر هنوز زنده و پابرجاست. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ مهدی زند با شاهکارهای رزمی خود ومهارتش بر شمشیر احترام بخصوصی در میان رزمی کاران جهان دارد

مهارت او آنقدر استثنایی است که او با سرعت و قدرتی یکسان و به راحتی با هر دو دست شمشیر می زند.کسانی که ‫شانس حضور در نمایشهای بی نظیر او را دارند پس از پایان برنامه از کارهای خیره کننده او مات و مبهوت می شوند‬.

آنها‫ سرعت حرکت شمشیر وی را چون برقی بیش ‫نمی بینند به طوری که قبل ازاینکه هدف او از وسط به دو نیم شود شمشیر او به غلاف بر گشته است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ با اینکه این این عمل در سطح خود بی نظیر است اما باز در مقابل شمشیر زنی او با چشمان بسته کوچک به نظر می آید. سرعت و هدفگیری او با چشمان بسته آنقدر اسرار آمیز است که پاسخی علمی برای آن نمی توان یافت. ‫ ‬‬‬‬‬‬‬

شمشیر یک روش ویژه ای است که نظم و انظباط بخصوصی را از دانشجو می طلبد. صبر، استقامت و دقت از لازمات کار است.

..